Disclaimer

1.1 Deze Website wordt aangeboden op een “as is” en “as available” basis. Je stemt er hierbij mee in dat uw gebruik van de Website en onze Diensten op uw eigen risico is. Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst Crypto Nieuwsblad alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de Website en uw gebruik ervan af, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Crypto Nieuwsblad geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de Website of de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt gelinkt. Crypto Nieuwsblad aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:

(1) eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in inhoud en materiaal;
(2) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van jouw toegang tot en gebruik van de Website;
(3) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen;
(4) elke onderbreking of stopzetting van de Website; of
(5) eventuele fouten en weglatingen in de inhoud en materialen of voor enig verlies van schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website.

1.2 Crypto Nieuwsblad geeft geen garantie, onderschrijft niet en neemt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Website of enige hyperlinkwebsite, tenzij dit een product of dienst is die wordt aangeboden binnen de Crypto Nieuwsblad.

1.3 Crypto Nieuwsblad heeft een affiliate overeenkomst met een aantal verschillende cryptocurrency aanbieders. Dat betekent dat Crypto Nieuwsblad een compensatie verdient wanneer de klant zich aanmeldt via de affiliate link.