Home Laatste Crypto Nieuws Ripple CEO uit kritiek: SEC faalt in het beschermen van investeerders

Ripple CEO uit kritiek: SEC faalt in het beschermen van investeerders

Brad Garlinghouse, de CEO van Ripple, heeft recentelijk felle kritiek geuit op de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Zijn kritiek richt zich op de manier waarop de SEC haar kerntaak, het beschermen van investeerders, naar zijn mening verwaarloost.

Ripple e-HKB CBDC

Garlinghouse’s opmerkingen komen in een tijd waarin de relatie tussen Ripple en de SEC gespannen is, na beschuldigingen van de SEC tegen Ripple in 2020. In dat jaar beschuldigde de SEC Ripple en zijn leidinggevenden van een effectenfraude ter waarde van $1,3 miljard, gerelateerd aan de verkoop van XRP-tokens aan retailinvesteerders.

Deze beschuldiging heeft geleid tot een langdurige juridische strijd tussen Ripple en de SEC, waarbij de kern van het geschil draait om de vraag of XRP als een effect moet worden beschouwd. Ook veel andere cryptocurrencies werden op een gegeven moment bij dit conflict betrokken, waaronder Solana.

Een belangrijke overwinning en toekomstvisie

Een belangrijke wending in deze zaak kwam in juli, toen een rechter oordeelde dat XRP “op zichzelf” geen effect is. Deze uitspraak werd gezien als een significante overwinning voor Ripple. Verder, in oktober, trok de SEC haar aanklachten van schending van de effectenwetgeving tegen Garlinghouse en Ripple-medeoprichter Chris Larsen in. Dit werd gezien als een grote overwinning voor Ripple en de cryptowereld, die ook baat heeft bij de uitkomst van deze juridische strijd. Het zorgde ervoor dat de koersen van verschillende cryptocurrencies stegen, waaronder die van Ripple’s XRP.

Tijdens de Swell-conferentie in Dubai sprak Garlinghouse zijn hoop uit voor een positieve verschuiving in het regelgevingslandschap voor cryptocurrencies. Hij benadrukte het belang van federale wetgeving die digitale valuta’s reguleert, wat zou kunnen leiden tot minder afhankelijkheid van voortdurende rechtszaken en meer duidelijkheid voor de industrie.

Oproep tot verandering in regelgeving rond crypto

Garlinghouse bekritiseerde ook de huidige regelgevende aanpak van de SEC, die hij omschrijft als ‘regulering door handhaving’. Hij pleit voor een heroverweging van deze aanpak, vooral in het licht van recente ontwikkelingen, zoals de rechterlijke uitspraak over Grayscale’s geplande omzetting van zijn Bitcoin Trust naar een spot Bitcoin ETF. Volgens Garlinghouse is het tijd dat de SEC stappen onderneemt om haar strategie aan te passen en een meer evenwichtige en effectieve regelgevingsomgeving voor cryptocurrencies te creëren.

Deze ontwikkelingen en uitspraken van Garlinghouse markeren een belangrijk moment in de voortdurende discussie over de regulering van digitale valuta’s. Ze onderstrepen de noodzaak van duidelijke en eerlijke regelgeving die zowel de belangen van investeerders beschermt als innovatie in de snelgroeiende cryptosector bevordert.

[bitvavo-grafiek]

Mobiele versie afsluiten